Välkommen till MAXESS!

MAXESS är ett informations- och besökscenter som drivs av ESS, MAX IV och Science Village Scandinavia. Här kan du lära dig mer om våra forskningsanläggningar och det framtida Brunnshögsområdet.

Du kan boka besök på MAXESS för sällskap om 10–30 personer. Vi har även öppet hus ungefär en gång i månaden. Då kan du komma hit utan att boka i förväg.